Bu millet ölmeyecekse bu Fatih dirilecektir


Yazar
14 Kasım 2019 Perşembe
Yazan : Ahmet Koçak
Güncelleme: 14 Kas 19 Prş, 08:45

“Bu millet ölmeyecekse bu Fatih dirilecektir” (Necip Fazıl Kısakürek)

Bir gün Fatih dirilecektir!!!
Evet, lâf ve hayal âleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikat dünyasında Fatih dirilecektir!!!

Rahmetli Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın oğlu Dr.Muhammed Ali Fatih Erbakan

Bir gün, Fatih, sandukasının ihtiyar kapağını genç omuzlarıyla kaldırıp ufkî vaziyette şakulî hale geçecek; ve İstanbul’un Divanyolunda görünecektir!!!

Bir gün onu kâfurdan yontulmuş asîl ve mevzun parmaklarıyla kılıcının kabzasını kavramış, zarif ve ince endamıyla bir masaya eğilmiş ve gök gözleriyle dünya haritasını süzmeğe başlamış olarak göreceğiz. Başındaki heybetli kavuğu, Uludağ’dan daha haşmetli görünecektir.

Yürüyecek, semavî bir tecelli karşısındaymış gibi çılgın saflarla kendisini halka halka kuşatıcı yığınlar içinden geçip yürüyecek, kimsenin yüzüne bakmayacak ve doğru o noktaya, nazik noktaya gidecektir. Fetih günü camiye çevirdiği, ilk cuma namazını içinde kıldığı ve hutbesini bizzat okuduğu Ayasofya’nın karşısında, şâhâne gözlerinde bir çift gözyaşı incisi, şöyle mırıldandığı duyulacaktır:

-Türkün dâvasına ve tarihine hangi ihanet, bir caminin müzeye çevrilmesine eş olabilir?


Sonra Fatih, aynı çılgın halk safları içinden süzülüp Süleymaniye camiinin önüne çıkacak, muhteşem mâbede bakacak ve diyecektir:

-Bir zamanlar, belli başlı bir iman ve dünya görüşü mihrakının içinden zaman ve mekâna tahakküm eden Türk milleti, bu eseri verdikten ve her eserini bu eserle denkleştirdikten sonra, asırlar boyunca bu esere bitiştirdiği teneke eserler ve hep aynı tenekedenlerden mamul işler seviyesine nasıl düşebildi?

Fatihin bu dirilişi beş asır evvelden beri sarsılmaya, üç asır evvelden beri kararmaya, bir asır evvelden beri feda edilmeye, yarım asır evvelden de hıyanete uğramaya başlayan Türk haklarının terazi kefesine konacağı ân olacaktır.
İşte o gün başımızda olacak yüceler yücesi, günün gerektireceği üstün kurtarıcılık vasıflarına göre, ruhiyle olduğu kadar cismiyle de Fatihten başkası olmayacaktır!!!
Zira Türk Milletinin içindeki Fatihlerin harekete geçmeleriyle, onun, aynen sandukasını devirmiş, ayağa kalkmış ve kalabalıkların önüne geçmiş vaziyette meydana çıkması, iki hayali birbirine tıpatıp intibak ettirici en mesut ahengi doğuracaktır!!! Kendi içinde olmuş bir olmuş cemiyetin dışarıya doğru fetih hamlesini temsil eden Fatih, bu defa, aynı cemiyetin, hem kendi içine, hem de dışına doğru mefkûrevî fetih hareketinin timsali olacak; bu da, beş asırdır sandukasının içinde ders alan Fatih’in ulaştığı son kemâl haddini gösterecektir!!!

Bu millet ölmeyecekse, bu Fatih dirilecektir!!!!

Üstadın bağlı olduğu tek ruhî muhtevâ, tek kelimeyle ve bütün ölçüleriyle İSLÂM’dır.
Üstadın Mehmedi, Son 150 yıllık taklit devremizin bütün sahtekârlıklarını tezgâhlayacak ve gerçek oluşu billûrlaştıracak bir tarih revizyonuna taliptir.

Şairler Sultanını anlatırken kendi sözünden gayrısı kullanmak beyhudedir diyor ve ümidimiz gençliğimiz; Allah’a Emanet Olunuz.

ŞENOL METİN

Kaynak:

http://onsekizonuc.com/bu-millet-olmeyecekse-bu-fatih-dirilecektir/


Whatsapp Facebook Twitter

Yeniden Fetih Gazetesi, Tüm Hakları Saklıdır 2019 Copyright